Ana Sayfa İletişim
     
   
  Beton, harç ve çimento kimyasal katkı maddeleri üreticilerini bir çatı altında toplayarak aralarında koordinasyonu ve gelişmeleri sağlamak.

Üretimin evrensel kalite ölçülerine, ulusal ve uluslar arası standartlara uygun olarak, kamu ve toplum yararı doğrultusunda gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak.

İlgili tüm kişi ve kuruluşlara teknik, ekonomik ve sosyal yönden rehberlik yaparak tüketiciyi bilinçlendirmektir.

Beton ve harç kimyasal katkı maddelerinin normlara uygunluğunu takip ve tetkik etmek, bu amaçla örgütlenmek.

Beton ve harç kimyasal katkı malzemeleri ve ilgili makina ve teçhizat üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak, bu konudaki gelişmeleri üyelerine duyurmak ve gerektiğinde mesleki kuruluşların bu konudaki çalışmalarına katılmak veya destek vermek.

Katkı üretiminde kullanılan araç ve malzemelerin standartlaşması için çalışmalar yapmak.

Üyeler arasındaki ihtilaflarda talep edildiğinde hakemlik görevinin üstlenmek.

Üyelerin ortak ihtiyaçlarını belirlemek ve çözümde rol almak, gerektiğinde resmi veya mesleki kuruluşlar nezdinde çözüm için girişimlerde bulunmak.

Kimyasal katkı tüketicilerinin uygun fiyatlı ürün tedarik etmeleri için tedbirlerin tespit ve uygulamasına yardımcı olmak.

Yasal olarak ulusal ve uluslar arası her türlü ekonomik, teknik, istatistiksel,.. Bilginin sağlanması ve üyelere ulaştırılması ve uluslarası kuruluşlarla bu amaca yönelik ilişki kurulması veya bu kuruluşlara üye olunması.