(216) 456 43 24(pbx)  (0216) 456 43 24 info@kub.org.tr
    Ana Sayfa   Galeri   Yayınlar
               
 
KATKI ENDEKSİ İLE SEKTÖRE IŞIK TUTUYORUZ
 
 


Beton ve Harç Kimyasal Katkı Maddeleri Üreticileri Derneği olarak yeni bir faaliyete imza atıyoruz. İnternet sitemizde her ay yayımlayacağımız “Katkı Endeksi” ile sektördeki gelişmeleri anlık izleme imkanına kavuşmuş olacağız. Katkı Üreticileri Birliği üye firmalar ile gerçekleştirilen anket çalışması neticesinde 3 farklı endeks üzerinden, sektörümüzün aylık bazda nabzını ölçerek, firmalarımızın faaliyetleri ve önümüzdeki döneme ilişkin beklentileri ortaya konulacaktır. Endeks Raporu, periyodik olarak tüm sektör ilgilileri ile paylaşılacaktır. Derneğimiz adına bağımsız bir kuruluş tarafından gerçekleştirilmekte olan “Katkı Endeksi”, sektörümüz açısından bir ilktir.   

Haziran ayında yapılan anket sonuçları değerlendirildiğinde,Faaliyet Endeksi yılın en düşük değerini görmüştür. İlgili raporunun tamamını sizlerle paylaşıyoruz.

BETON VE HARÇ KİMYASAL KATKI MADDELERİ ÜRETİCİLERİ DERNEĞİ KATKI ENDEKSİ HAZİRAN AYI RAPORU

 

Anket çalışması neticesinde 3 farklı endeks türetilmektedir:

 

• Katkı Faaliyet Endeksi: Katkı üreticisi firmalarının, geçmiş bir aylık faaliyetlerinin neticelerini ortaya koyan endeks.

 

• Katkı Beklenti Endeksi: Katkı üreticisi firmaların önümüzdeki üç aylık dönemde faaliyetlerinin hangi seviyede olacağına ilişkin beklentileri ortaya koyan endeks.

 

• Katkı Endeksi:  Yukarıda yer verilen alt endekslerin tümünü içeren bileşik endekstir.

Söz konusu endekslerin oluşturulmasına esas teşkil eden anket ile firmalara altı soru sorulmuştur. Her bir endeksin değeri 100’ün altında ya da üstünde olmasına bağlı olarak yorumlanmaktadır. 100’ün üzerinde olması durumunda önceki aya ait faaliyetin ya da gelecek döneme ilişkin beklentinin olumlu yönde geliştiği yorumu yapılmaktadır. Endeks değerleri 90-110 arasında bir değer alabilmektedir.

HAZİRAN AYI ENDEKS SONUÇLARI

 

Yukarıdaki Grafik-1’de 2 alt endeks ve bu alt endekslerden türetilen Katkı Endeksi değerleri görülmektedir. Faaliyet Endeksi haziran ayında 91.4 değeri ile yılın en düşük değerini görmüştür. Beklenti endeksi ise, faaliyet endeksine göre görece yüksek kalmaktadır. Katkı endeksinin düşük kalmasının nedeni ise, faaliyet endeksinin neredeyse alt sınıra yakın olan değeridir. Mayıs ayından sonra haziran ayında sektörün negatif bir performans sergilediği net bir şekilde görülmektedir. Beklenti endeksinin ise eşik değerinin üzerinde olması, sektörün önümüzdeki döneme ilişkin pozitif bir beklenti içinde olduğuna işaret etmektedir.       

 

Haziran ayında beklenti endeksinde, mayıs ayına göre %1.4’lük bir artış gerçekleşmiştir. Faaliyet endeksinde ise %10’u aşan bir daralma görülmektedir. Faaliyet endeksindeki bu ciddi daralma, inşaat faaliyetlerinde önemli bir yavaşlama olduğunun en net göstergesidir. Katkı endeksindeki düşüş, bütünü ile faaliyet endeksi kaynaklı görülmektedir. 

 

 

Yukarıdaki Grafik-3’den görüleceği üzere, faaliyet ile beklenti endeksleri arasındaki makas haziran ayında tersine dönmüştür. Mayıs ayında, önümüzdeki dönemde faaliyetlerinin yavaşlayacağını söyleyen sektörün öngörüsü doğru çıkmış ve haziranda faaliyetlerde keskin bir düşüş meydana gelmiştir. Bu düşüşe rağmen dikkat çekici olan bir diğer nokta, haziranda sektörün beklentisinin yükselmiş olmasıdır.

 

Ankete katılan firmaların tamamı haziran ayında satışlarının azaldığını belirtmişlerdir (Mayıs ayında bu değer %43’idi). Yurtiçi kayıtlı siparişlerde azalma olduğunu söyleyenlerin oranı %100 iken yurtdışı kayıtşı siparişlerinde azalma oldu diyenlerin oranı %43 olarak gerçekleşmiştir. Mayıs ayında ihracatta bir artış görülürken haziran ihracat noktasında zayıf geçmiş görünmektedir. Haziran ayında tahsilat sürecinde bozulma olduğunu dile getirenlerin oranı %43’dür (Geçen ay ile aynı oran).

 

Beklenti Endeksi, sektörün önümüzdeki dönemde yaşanması muhtemel gelişmeleri göstermesi açısından önemlidir. Beklenti Endeksi soruları içinde “Satışlarınızın önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?” sorusuna %57 “artacak” cevabını verirken, yalnızca %14’lük kesim “azalacak” demiştir. Geçen aya kıyasla satış beklentisinde gözle görülür bir iyileşme olduğu gözlenmektedir, bu da beklenti endeksini yukarı çeken unsurdur. “İstihdam ettiğiniz personel sayısının önümüzdeki üç ayda ne yönde değişeceğini düşünüyorsunuz?”sorusuna artacak diyen firma çıkmaz iken %14’lik kesim azalacağını dile getirmiştir. Geçen aya kıyasla, istihdam beklentisinde sınırlı bir bozulma görülmektedir.

 
HyperLink
    KÜB DUYURU ABONELİĞİ
  KÜB duyuruları ve bültenlerinin size ulaşması için listemize kayıt olun.  
  Adınız:
 
  E-Posta Adresiniz: